Faktoring

FAKTORİNG NEDİR ?
Faktoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını faktor adı verilen finansal kurluşlara devretmek suretiyle kısa vadeli kaynak sağladıkları finansman tekniğidir.

Faktoring, faktoring şirketi ile ticari borçlular (Alıcılar) ve mal satan veya hizmet arz eden bir ticari işletme (Satıcı) arasında gerçekleştirilen bir işlemdir.

Faturaya dayalı, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakların (fatura mesnetli) faktoring şirketine temlik edilmesi, faktor tarafından bu alacakların takip ve tahsil edilmesi, sunulan hizmet türüne bağlı olarak alacağın ödenmeme riskinin üstlenilmesi, bu alacaklar ile ilgili kayıtların tutulması, temlik alınan alacaklar karşılığında belirli bir oranda peşin ödemede bulunarak finansal hizmetler sunulması esasına dayanmaktadır.

Daha genel tanımı ile faktoring, mal ve hizmet satışından doğan veya doğacak kısa vadeli faturaya dayalı alacakların faktoring şirketlerine devredilmesi yoluyla karşılığında finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinden yararlanılması şeklinde özetlenebilir. Alacakların yönetimi şeklinde de tanımlanabilen faktoring,

  • Finansman,
  • Garanti,
  • Tahsilat Hizmetleri
    sunulan finansal bir üründür.


TÜRKİYE´DE FAKTORİNG

Türkiye’de 1980’den itibaren uygulanmakta olan, ekonominin dışa açılmasına ve dış fon girişlerinin hızlandırılmasına yönelik politikanın gereği olarak, bankalar ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde şirketlere yeni finansal hizmetler sunmak amacıyla girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Bu koşullar Türkiye’de factoring için uygun bir ortam oluşmasını sağlamıştır.

Türkiye’de factoring ilk kez 1988 yılında gerçekleştirilmiştir. Uygulama tekstil, gıda, elektronik eşya, metal ürünler, mobilya, ilaç, oyuncak, kırtasiye, kimyasal ürünler, hammaddeler gibi ürünler için gerçekleşmektedir.