Merak Ettikleriniz

S.S.S.

  • SORU: Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?
  • CEVAP: Yurtiçinde faturalı ticaret yapan tüm işletmeler faktoring hizmetinden yararlanabilirler. Bunun için herhangi bir ciro büyüklüğüne ihtiyaç yoktur.

 


 

  • SORU: Faktoring ve Banka Kredisi arasında fark var mıdır?
  • CEVAP: Faktoring ve banka kredisi arasında bulunan en önemli farklılık; muhasebeleştirme açısından oluşan farklılıktır. Banka kredileri mali borçlar kalemi altında yer alırken, faktoring borçları satıcılar kalemi içerisinde yer almaktadır. İşlemlerin gayri kabil-i rücu olması şeklinde tamamen bilanço dışında kalmaktadır.

 


 

  • SORU: Faktoring hangi hizmetleri sizlere sunar?
  • CEVAP: Finansman, garanti ve tahsilat hizmetleri.

 


 

  • SORU: Faktoring işlemi ile finansman olarak nasıl bir fayda sağlanabilir?
  • CEVAP: Vadeli alacaklarınızdan doğan faturalarınızı şirketimize temlik ettiğinizde, şirketimiz işlem için gerekli kesintileri yaptıktan sonra kalan bakiyenin tamamını size öder.

 


 

  • SORU: Faktoring maliyetleri nelerdir?
  • CEVAP: Komisyon; işlem özelliğine göre her müşteri için farklı olarak belirlenmektedir. Faiz; alacağın vadesine ve tutarına bağlı olarak piyasa koşullarına göre günlük olarak revize edilmektedir.